Slik virker tonehjulsorgler:

En tonehjulsgenerator består i prinsippet av 48 roterende sammenstillinger der hver har 2 disker kalt tonehjul og et bakelitt-gir-system med metall-fjærer.

Et enkelt hjul ser slik ut:


En gjennomgående aksel drives av en synkron-motor som jobber etter svingningene på nettet (50Hz). De større modellene har en start-motor som har som oppgave å få generatoren opp i turtall. Det tar vanligvis fra 10 til 15 sekunder. Når generatoren går jevnt, holdes både startmotor og synkronmotor i gang i 3 sekunder, før startmotor-bryteren slippes opp. Akselen ligger i midten, og har tonehjul på begge sider:

Generatoren er delt opp i flere seksjoner med fleksible koblinger. En serie med 24 "driving gears" i 12 forskjellige størrelser er montert på akselen. Tonehjulene har forskjellig antall "tenner"; 2,4,8,16,32, 64,128 og 192: Her er en oversikt over oppbygningen av en generator:

I nærheten av tonehjulene, sitter en magnet med en coil der det induseres en spenning hver gang en "tann" passerer. P.g.a at tonehjulene har forskjellige hastigheter (12 forskjellige hastigheter) og forskjellig antall tenner, skapes totalt 91 forskjellige frekvenser (noe færre på mindre modeller). Neste oversikt viser plassering av magnetene. Fra magnetene går det en ledning opp på generatoren.

Noen går direkte til en rad med kontaktpunkter, mens andre går via et filter som filtrerer bort uønskede harmonier. Alle frekvenser er representert på kontaktpunktene:

Fra disse kontaktpunktene går det ledninger til nye kontaktpunkter under begge manualer. Her er frekvensene i stigende rekkefølge. Fra hver av disse kontaktpunktene går det tynne ledninger til 9 kontaktpunkter under
hver tangent, ett for hver av drawbar'ene. Når man trykker ned en tangent, dannes det 9 kontakter. Hvor mye man får av hver stemme (harmonics), avhenger av drawbar-innstilling.

Vedlikehold:

Tonehjulet skal smøres 1 gang i året. Plast-koppene på tonehjulet (på eldre orgler er det metallkopper med rør som fører oljen fram til koppene) skal fylles opp 2 ganger (oljen skal renne ned mellom hver fylling). Oljen samles i en brønn med filt i midten av generatoren. Herfra går det tynne bomullstråder til punktene som skal ha smøring. Det kan ta flere dager før oljen når fram. Orgler med synkronmotor har også en oljekopp ved motoren. Filten i denne skal ikke ha mer olje enn at det kommer litt på fingeren når man tar på den.

Tilbake til Hammond-side


Pan.no
TK Musicproduction  AS, Valstadsvingen 2
2013 SKJETTEN. Tlf.63 84 33 30 (12-16) fax. 63 84 49 70
mail: post(at)pan.no© Copyright Pan.no