TILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-1
Barnesanger 1

NB! Alle sanger kommer i 2 versjoner; med og uten ledemelodistemme.
Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp. 25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..
Vår nettbutikkTILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-2
Barnesanger 2
NB! Alle sanger kommer i 2 versjoner; med og uten ledemelodistemme.
Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp. 25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..
Vår nettbutikkTILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-3
Barnesanger 3
NB! Alle sanger kommer i 2 versjoner; med og uten ledemelodistemme.

Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp. 25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..
Vår nettbutikkTILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-4
Barnesanger 4
NB! Alle sanger kommer i 2 versjoner; med og uten ledemelodistemme.

Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp. 25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..
Vår nettbutikkTILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-5
Melodier med Kristent Innhold
NB! Alle sanger kommer i 2 versjoner; med og uten ledemelodistemme.

Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp. 25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..
Vår nettbutikk


TILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-6
Julesanger 1
Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp. 25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..
Vår nettbutikkTILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-7
Julesanger 2
Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp.
25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..

Vår nettbutikkTILBAKE TIL KOMPCD-side

Barnas Karaoke CD-8 og CD 9
Prøysenviser
Vår nettbutikk
Det er nå mulig å få tilsendt mp3-filer på de sangene du ønsker komp på. Send en mail til post@pan.no med bestilling. 20 kr pr komp. 25 kr for komp med både melodistemme og uten melodistemme..

Prøysen står i læreplanen.
Med denne CD'en kan klassene øve og ha forestilling med fullt orkester (innspilt av profesjonelle musikere)
5 av sangene er også med i kortversjoner (1-2 vers): Teddybjørnens vise, Nøtteliten, Å huttetuttetei, Soltrall og Bolla pinnsvin